top of page

EL PERQUÈ DE LA FIANÇA

Demanem de pagar obligatòriament una FIANÇA de 150€ que et serà retornada, si així ens ho inidiques el darrer dia de l'estada, unes setmanes després de finalitzada l'estada de voluntariat. La fiança la cobrem de forma domiciliada entre 3 dies i dues setmanes un cop rebut el formulari d'inscripció.

 

La fiança és una manera de comprometre's a participar al projecte. Hi ha persones que fan la inscripció i llavors no es presenten o anul·len al darrer moment.  La preparació de la setmana a bosc comporta una feina de tot l'any i, la logística del campament i la cuina a gairebé 2.000 m d'alçada, és molt costosa. Nosaltres i els boscos necessitem el vostre COMPROMÍS!

L'estada d'un participant durant una setmana està valorada en 600€. Durant el procés d'inscripció veuràs que també ens pots fer un donatiu. El teu donatiu és opcional però ajuda a que el projecte pugui seguir endavant. Altres participants que han pagat abans, fan possible que tu puguis venir a bosc aquest any: continuar la roda és a les teves mans!

En cas de CANCEL·LACIÓ, les donacions, com a tal, són irrevocables i la fiança es retornarà de la següent manera:

  • 150 €: fins a un mes abans de l'inici de l'estada (retorn total de la fiança).

  • 75 €: fins a 15 dies abans de  l'inici de l'estada (retorn parcial de la fiança).

  • En el cas que el voluntari no es presenti o abandoni el projecte sense causa justificada, no és retornarà la fiança.

  • No es retornarà la fiança a partir dels 15 dies abans de l'estada.

bottom of page